Maliye Bakanlığı; 426,427,435,450 ve 451 sıra numaralı VUK Genel Tebliğleri ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları belirlenmiştir.

Yukarıdaki belirtilen tebliğler ile 01.01.2016 tarihinden itibaren mükellefler tarafından kullanılacak Yeni Nesil Yazarkasa (ÖKC) kullanımında son durum aşağıdaki gibidir.

1. 426 sayılı VUK. Genel Tebliğinin 4. Bölümün c. bent hükmüne göre mükelleflerin işyerilerinde kullandıkları eski tip Yazarkasalarını 31.12.2015 tarihi itibari ile Yeni Nesil Yazarkasalarla değiştirmeleri gerekiyor.*

2. Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını(eski tip yazarkasalar), 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler.*

3. 01.10.2014 tarihinden itibarek, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 60 nolu Ö.K.C Genel Tebliğinin dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır.**

4. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.*

5. Gelir İdaresi Başkanlığı

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/YNOKC_yazilar/ynokc_sorular.pdf internet sitesinden yayımladığı bilgilendirme yazılarında mali hafızaları dolan Ö.K.C yeni mali hafıza takılmayacağı ve yeni cihaz alınarak yükümlülüklerini yerine getirileceğine dair bilgilendirmeler yapmıştır.

Kaynak: